0312 280 18 04

0505 065 65 98

Veli Bilgilendirme Sistemi

Öğrencilerin ders çalışma şekli, dershane deneme sınavı neticesinde, ödev takipleri ve mevzu analizleri veliler ile paylaşılır. Bu sayede öğrencinin eksiklikleri önceden tespit edilerek süre kaybının önüne geçilir. Öğrencilerin devamsızlık durumları ve kaydettiği aşamalar, nesnel veriler eşliğinde velilere iletilir. Böylece hem velilerin zihnindeki sorulara cevaplar sağlanır, hem de öğrencinin eğitim sürecinin kontrollü ilerlemesi sağlanır.

Odtülüler Eğitim Kurumu olarak velilerimizden beklentimiz ise; öğrencilere rahat ve şefkatli bir ev yaşamı sağlanmasıdır. Bu ortam ise; planlı ve düzenli bir çalışma odası hazırlanması, ev içinde kitap okuma saatlerinin gerçekleştirilmesi ve çalışmaların takip edilerek öğretmenlere bildirilmesi ile mümkündür. Böylece öğrencilerin kendilerine güvenmesi sağlanarak motivasyonları artırılır. Karşılıklı etkileşim halinde başarı ise kaçınılmaz hale gelmektedir.

Başarı yolculuğunda birlikte ilerlemek ümidiyle…

Call Now Button0530 978 18 04