Odtülüler AYT – TYT Kursu

İyi bir üniversiteye açılan kapı artık iyi bir AYT VE TYT sınavından geçiyor. Ülkemizde üniversiteye giriş sınavı sık sık değiştiriliyor. Bu değişikliklerle bazen sadece sınavın adı değişirken bazen de tüm sınav sistemi kökten değişiklik gösteriyor. Sınava hazırlanacak öğrenciler ve veliler bu değişimleri takip etmekte zorluk yaşayabilir. Bu noktada Odtülüler AYT – TYT Kursu, onlar için doğru bir kurum olacaktır.

Yapılan son değişiklik ile üniversiteye geçiş sınavı AYT-TYT halini aldı ve bununla birlikte eski YGS-LYS sınav sisteminde birçok değişiklik de yapıldı. AYT-TYT sınav sisteminde, branşlara göre soru sayıları ve konu dağılımı tamamen değiştirildi. Bu da öğrencilerin kafasının karışmasına sebebiyet verdi. Bu gibi durumlarda gündemi sık takip edip, kendisini gündeme göre modernize eden bir kuruma ihtiyaç da arttı. Odtülüler AYT – TYT Kursu, değişen her sınav sistemiyle kendini yeniler ve yeni sınav sistemine adapte eder.

Sınav sistemini takip etmenin yanı sıra Odtülüler AYT – TYT Kurs, öğrencilere değişen sınavlara göre yeni bir takviye müfredatı sağlayarak öğrencilerin konu açıklarını kapatmayı hedefler.  Odtülüler AYT – TYT Kursları sayesinde öğrenciler, okulda görüp anlayamadıkları ya da üstünde fazla durulmayan dersleri kurs merkezlerinde uzman öğretmenlerle tekrar etme şansına erişir. Bu noktada kurumun en önem verdiği konu ise kurs sınıflarındaki öğrenci sayısının az olmasıdır. Sınıf içerisindeki öğrenci sayısı azaldıkça hem öğretmenin konuyu anlatması hem de herkesin anlayıp anlamadığını kontrol etmesi daha kolay hale geliyor. Odtülüler AYT – TYT Kursunun sağladığı az mevcutlu sınıflarda öğretmen, her bir öğrenciyle tek tek ilgilenme imkânı ve zamanı buluyor. Bu sayede her bir öğrencinin işlenen konuyu iyice anladığından emin olunuyor.

Tüm bunlara ek olarak üniversite sınavının zorlu psikolojini sırtlanan öğrenciler için Odtülüler AYT – TYT Kursu, öğrencileri için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sağlıyor. Böylece öğrenci sınava hem akademik hem de psikolojik olarak hazırlanmış oluyor.

Odtülüler AYT – TYT Kurs, hızla değişen sınav sistemi için vakit veya kaynak bulamayan veliler ve öğrenciler için tüm yükü omuzlayan ve değişimleri takip ederek her geçen gün kendisini geliştiren bir kurumdur.

Odtülüler Eryaman Kurs​

Lise veya üniversiteye geçiş gibi önemli sınavlarda ders çalışmanın yanı sıra önemli olan bir diğer konu ise öğrencilerin moral ve motivasyonudur. Söz konusu olan dönemlerde, öğrenciler kadar velilerin ve dershanelerin de büyük birer görev üstlenmeleri gerekiyor. Odtülüler Eryaman Kurs, bu konuda hem velilerin hem de öğrencilerin yardımına yetişiyor.

Odtülüler Eryaman Kurs, prensipleri doğrultusunda hem öğrencilerini hem de öğrencilerinin velilerini eğitmeyi amaçlıyor. Bu stresli süreçte aileye düşen görevler konusunda onları bilgilendirmeyi ve uygulamaya koymaları yolunda her daim onlara yardımcı olmayı görev edinmiştir. Ailelerin, çocuklarıyla alakalı tüm bilgileri öğrenmeleri gerektiğini düşünen Odtülüler Eryaman Kurs, velileri için bir takip sistemi hizmeti sunar. Kurs merkezindeki disiplini evlerinde de devam ettirebilmelerini amaçlayarak velilerine, öğrencinin eksikleri ve başarıları, ders çalışma şekli, ödev takibi ve konu analizleri gibi konularda bilgilendirme yapar. Böylece velilerin zihnindeki dershane başarısıyla alakalı soruları doğrudan cevaplamış olurlar.

Her ebeveyn çocuğunun sınav sürecinde nasıl bir yol izlemesi veya nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bilemeyebilir. Bu konu adına Odtülüler Eryaman Kurs’un ikinci olarak sunduğu hizmet ise, bu zorlu süreçte velilerin üstlenmeleri gereken sorumlulukları onlara izah etmek ve çocuklarına nasıl yaklaşacakları konusunda onları bilgilendirmek adına düzenledikleri “Veli Eğitim Seminerleri”dir. Bu seminer, ailenin sorumluluklarının bilincine varması ve daha rahat şekilde uygulanmaya koyulması amacıyla gerçekleştirilir. Aileler, çocuklarının içinde bulunduğu psikolojiyi daha iyi anlar ve çocuklarıyla daha iyi empati kurma becerileri kazanırlar. Bu sayede Odtülüler Eryaman Kurs, öğrencilerin ihtiyacı olan aile desteğinin, en uygun şekilde çocuklara sunulmasını sağlar.

Ayrıca Odtülüler Eryaman Kurs, öğrencilerin sınav sürecinde velilerden beklentilerini de onlarla paylaşır. Bu beklentiler arasında sınav stresinden uzak, huzurlu bir ev ortamı sağlanması, ev içerisinde öğrenci için bir çalışma ortamı oluşturulması veya ailecek düzenlenen kitap okuma saatleri gibi hususlar yer alır. Bunlar da öğrencinin sınavda daha başarılı olmasını sağlayacak diğer hususlardır.

Odtülüler Eryaman Kurs, ders başarısının yanı sıra, zorlu sınav sürecinde aile ilişkilerinin de sınavdaki başarıyı etkilediğinin farkında olan ve hem öğrencilerine hem de velilerine bu konuda da yardımcı olmayı amaçlayan köklü bir kurumdur.

Eryaman Dershaneler

Özellikle son dönemlerde öğrenciler, okul derslerindeki başarılarına katkı sağlaması adına kurs ve dershaneleri tercih etmeye başladı. Hem lise ve üniversiteye geçiş sınavları için hem de okul derslerine takviye dersler almak için dershanelere başvuruluyor. Öğrencilerin bu talepleri doğrultusunda birçok yeni kurum dershaneler listesine adlarını ekliyor. Fakat özellikle eğitim gibi hassas bir konuda profesyonel ve deneyimli bir kurum tercihi yapılmalıdır. Bu noktada Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, tüm bunları sunabilecek bir kurum olarak ön plana çıkıyor.

Okul derslerine yardımcı olması için öğrencilere ek ders sağlayan dershaneler artık çok daha popüler. Söz konusu hayalini kurduğumuz mesleğe bizi götürecek bir eğitim kurumu seçmek olduğunda her öğrenci ve veli kendilerini hüsrana uğratmayacak bir tercih yapmak isterler. Öğrencileri başarı konusunda bir adım daha ileri taşıyacak olan Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, bu konuda kendine oldukça güveniyor. Her öğrenci ve veli, sürekli değişen eğitim sistemine ayak uydurma konusunda bazı problemler yaşayabilir. Böyle bir durumda gündemi sık sık takip eden Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, güncel sınav haberlerine anında ulaşır. Gündemdeki bilgilere ulaşmak elbette yeterli değildir. Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, bu güncel haberler ve değişimler çerçevesinde öğrencilerinin en iyi verim alacağı ve en başarılı olacağı çalışma programını da düzenleyerek dershanesinde hayata geçirir. Bu sebeple değişim, gelişim, modernize olmak ve yeniliklere ayak uydurmak Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubunun öne çıkan özelliklerinden bazılarıdır.

Hepimizin bildiği gibi eğitim, önem verilmeyecek bir konu değildir. Her ebeveyn çocuğunun en iyi ve en doğru eğitimi uzman öğretmenler tarafından almasını ister. Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, yıllardır sürdürdüğü başarı çizgisiyle her bir öğrencisini hem akademik hem de mental olarak sınavlara hazırlamayı misyon edinmiş bir kurumdur. Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, her şeyin akademik başarı olmadığını, sınav süresince devamlılığı sağlanan yüksek motivasyonun da başarıyı son derece etkilediğinin farkındadır. Bu sebeple de koçluk destekli bir eğitim programı uygular. En önemli nitelik ise uzman koçların bulunduğu personel kadrosudur. Uzmanlar öğrencilerle doğru ve sağlıklı bir iletişim kurarak psikolojik destek sağlar. Böylece öğrencilerinin akademik başarının yanında ihtiyacı olan moral ve motivasyon desteğini de her bir öğrencisine sağlamış olur.

 

Odtülüler Dershanesi Eryaman

Artık öğrencilerin neredeyse hepsi hem sınavlara hazırlık yıllarında hem de okul derslerinde yardımcı olması adına bir dershaneden yardım alıyorlar. Dershanelerin hem okul başarısına hem de lise ve üniversiteye giriş sınavları gibi önemli sınavlardaki başarılara olan katkısı yadsınamaz derecededir. Öğrencilerin başarıları, dershanelerle desteklenmeye başlayınca yeni birçok dershane de faaliyete geçti. Bu da hem öğrencilerin hem de velilerin hangi kuruma güveneceği konusunda bazı karışıklıklar meydana çıkardı. Bu sebeple kayıt yaptırılacak dershanenin iyi araştırılması ve Odtülüler Dershanesi Eryaman gibi deneyimli bir dershanenin seçilmesi tavsiye edilir.

Başarılı eğitim kurumlarının bir örneği olan Odtülüler Dershanesi Eryaman, her zaman öğrencileri için en iyisini planlayan bir kurumdur. Örneğin günde kaç saat ders çalışılacağı veya kaç soru çözüleceği öğrenciden öğrenciye göre değişir. Hem öğrencinin başarısı hem de anlama kapasitesi göz önüne alınır. Bazı öğrenciler bir konuyu bir derste anlarken bir başka öğrencinin aynı konuyu anlaması iki ders saatini bulabilir. Bu oldukça normal bir durumdur. Bu yüzden her öğrencinin konu tekrarı ve çözeceği soru sayısı da öğrenciye göre farklılık gösterir. Bunun farkında olan bir kurum olan Odtülüler Dershanesi Eryaman, ders çalışma programlarını öğrenciye göre düzenler ve her öğrencinin her konuyu anladığından emin olur. Odtülüler Dershanesi Eryaman’da bir öğrenci için uygun olan program başka bir öğrenciye dayatılmaz, her iki öğrencinin de kendilerine ait program doğrultusunda başarılı olması hedeflenir. Odtülüler Dershanesi Eryaman’da oluşturulan bu program sayesinde öğrencinin daha az başarılı olduğu konular saptanarak bu konularda ek etüt dersleri ve soru çözüm etkinlikleri oluşturulur ve öğrencinin eksik olduğu konuda ilerlemesi amaçlanır.

Lise veya üniversiteye giriş sınavı gibi sınavları sürekli olarak deneyimlenen sınavlar değillerdir fakat hayatımız ve kariyerimiz için oldukça önemli sınavlardır. Bu sınav dönemlerinde nasıl ve ne çalışacağını bilemeyen öğrencilerin Odtülüler Dershanesi Eryaman gibi bir kurumdan yardım alması daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Planlı çalışma ve öğrenci için uygun olan eğitim desteğiyle başarının geleceğine inanan Odtülüler Dershanesi Eryaman, hem öğrencileri hem de velileri memnun etmeye odaklı olan ve sınavlardaki başarınızı arttıracak güvenilir bir kurumdur.

Odtülüler Eryaman

Günümüz eğitim sisteminde dershanelerin okullarda verilen temel eğitime katkısı inkâr edilemez bir gerçektir fakat günden güne gelişen dünyada her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da tek tip sistemin veya modelin benimsenmesi çağın gerisinde kalmaya sebep olmaya başladı. Okullarda verilen eğitim temel yapı taşı olmasına karşın eğitimin okul dışında belli başlı eğitim merkezleri, dershaneler ve kurslarla desteklenmesine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bu gerçeğin iyi örneklerinden biri olan Odtülüler Eryaman, çağın gerektirdiği eğitim anlayışına sahip kurumlardan bir tanesidir.

Odtülüler Eryaman, öğrencinin başarı grafiğini yalnızca sayısal verilerle ölçmekle sınırlamaz, aynı zamanda öğrenciyi psikolojik olarak teşvik ederek manevi değişimine katkı sağlamayı da hedefler. Özellikle iyi moral desteği oluşturma konusunda hedefe ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu bilen Odtülüler Eryaman, en mühim noktanın göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen bir kurumdur: öğrenciyle öğrencinin anlayabileceği, kavrayabileceği ve özümseyebileceği dilden konuşabilmek.

Bu bağlamda bir eğitim sürecinin içeriğini müfredat konularıyla sınırlı bırakmak veyahut öğrencinin başarılı olabilmesini yalnızca akademik değerlerle ölçmek Odtülüler Eryaman’ın misyonunun yalnızca bir kısmını oluşturur fakat başarı ölçütünü yalnızca sınav sonuçlarıyla değerlendirmek ya da sayısal verilerle sınırlamak, eğitim kalitesini yenilikçi fikirlerle desteklemeye olanak vermediği gibi geleneksel eğitim modelinden ileriye gitmenin önünde engel oluşturur. Çünkü bunların yanı sıra öğrenci, kendini iyi ve doğru ifade edebilme, çevresiyle iyi iletişim ve ilişkiler kurabilme, yaşadığı topluma faydalı birey olma, bilimi referans alarak gelişmeyi sürdürme ve başarı durumunu iyi analiz ederek eksik yönlerinin farkına varabilme gibi kazanımları da elde etmeden tam anlamıyla başarıdan söz edilemez. Odtülüler Eryaman’ın hem çağa hem de ülkemiz eğitim sistemine uygun olarak benimsediği anlayış tam olarak budur.

Eğitim alanındaki bu yenilikçi ruhun bir halkası olmayı çok iyi başaran bir kurumdur Odtülüler Eryaman. Sınav sistemindeki sürekli değişimler karşısında bocalama ihtimali çok yüksek olan öğrenciler, bu kritik dönemlerinde kendilerini iyi anlayan ve ihtiyaçlarına doğru cevap verebilecek birileri arar. Odtülüler Eryaman’ın durduğu çizgi bu bağlamda öğrencinin halinden anlayan, eğitim modelinin içeriğini, hedef kazanımlarını, benimsediği değerleri, hizmet sunduğu kitlenin beklentilerini ve ihtiyaçlarını önemseyen bir nitelik taşımaktadır.