0312 280 18 04

0505 065 65 98

Odtülüler Eryaman

Günümüz eğitim sisteminde dershanelerin okullarda verilen temel eğitime katkısı inkâr edilemez bir gerçektir fakat günden güne gelişen dünyada her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da tek tip sistemin veya modelin benimsenmesi çağın gerisinde kalmaya sebep olmaya başladı. Okullarda verilen eğitim temel yapı taşı olmasına karşın eğitimin okul dışında belli başlı eğitim merkezleri, dershaneler ve kurslarla desteklenmesine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bu gerçeğin iyi örneklerinden biri olan Odtülüler Eryaman, çağın gerektirdiği eğitim anlayışına sahip kurumlardan bir tanesidir.

Odtülüler Eryaman, öğrencinin başarı grafiğini yalnızca sayısal verilerle ölçmekle sınırlamaz, aynı zamanda öğrenciyi psikolojik olarak teşvik ederek manevi değişimine katkı sağlamayı da hedefler. Özellikle iyi moral desteği oluşturma konusunda hedefe ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu bilen Odtülüler Eryaman, en mühim noktanın göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen bir kurumdur: öğrenciyle öğrencinin anlayabileceği, kavrayabileceği ve özümseyebileceği dilden konuşabilmek.

Bu bağlamda bir eğitim sürecinin içeriğini müfredat konularıyla sınırlı bırakmak veyahut öğrencinin başarılı olabilmesini yalnızca akademik değerlerle ölçmek Odtülüler Eryaman’ın misyonunun yalnızca bir kısmını oluşturur fakat başarı ölçütünü yalnızca sınav sonuçlarıyla değerlendirmek ya da sayısal verilerle sınırlamak, eğitim kalitesini yenilikçi fikirlerle desteklemeye olanak vermediği gibi geleneksel eğitim modelinden ileriye gitmenin önünde engel oluşturur. Çünkü bunların yanı sıra öğrenci, kendini iyi ve doğru ifade edebilme, çevresiyle iyi iletişim ve ilişkiler kurabilme, yaşadığı topluma faydalı birey olma, bilimi referans alarak gelişmeyi sürdürme ve başarı durumunu iyi analiz ederek eksik yönlerinin farkına varabilme gibi kazanımları da elde etmeden tam anlamıyla başarıdan söz edilemez. Odtülüler Eryaman’ın hem çağa hem de ülkemiz eğitim sistemine uygun olarak benimsediği anlayış tam olarak budur.

Eğitim alanındaki bu yenilikçi ruhun bir halkası olmayı çok iyi başaran bir kurumdur Odtülüler Eryaman. Sınav sistemindeki sürekli değişimler karşısında bocalama ihtimali çok yüksek olan öğrenciler, bu kritik dönemlerinde kendilerini iyi anlayan ve ihtiyaçlarına doğru cevap verebilecek birileri arar. Odtülüler Eryaman’ın durduğu çizgi bu bağlamda öğrencinin halinden anlayan, eğitim modelinin içeriğini, hedef kazanımlarını, benimsediği değerleri, hizmet sunduğu kitlenin beklentilerini ve ihtiyaçlarını önemseyen bir nitelik taşımaktadır.

Call Now Button0530 978 18 04