0312 280 18 04

0505 065 65 98

Odtülüler Eryaman Kurs​

Lise veya üniversiteye geçiş gibi önemli sınavlarda ders çalışmanın yanı sıra önemli olan bir diğer konu ise öğrencilerin moral ve motivasyonudur. Söz konusu olan dönemlerde, öğrenciler kadar velilerin ve dershanelerin de büyük birer görev üstlenmeleri gerekiyor. Odtülüler Eryaman Kurs, bu konuda hem velilerin hem de öğrencilerin yardımına yetişiyor.

Odtülüler Eryaman Kurs, prensipleri doğrultusunda hem öğrencilerini hem de öğrencilerinin velilerini eğitmeyi amaçlıyor. Bu stresli süreçte aileye düşen görevler konusunda onları bilgilendirmeyi ve uygulamaya koymaları yolunda her daim onlara yardımcı olmayı görev edinmiştir. Ailelerin, çocuklarıyla alakalı tüm bilgileri öğrenmeleri gerektiğini düşünen Odtülüler Eryaman Kurs, velileri için bir takip sistemi hizmeti sunar. Kurs merkezindeki disiplini evlerinde de devam ettirebilmelerini amaçlayarak velilerine, öğrencinin eksikleri ve başarıları, ders çalışma şekli, ödev takibi ve konu analizleri gibi konularda bilgilendirme yapar. Böylece velilerin zihnindeki dershane başarısıyla alakalı soruları doğrudan cevaplamış olurlar.

Her ebeveyn çocuğunun sınav sürecinde nasıl bir yol izlemesi veya nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bilemeyebilir. Bu konu adına Odtülüler Eryaman Kurs’un ikinci olarak sunduğu hizmet ise, bu zorlu süreçte velilerin üstlenmeleri gereken sorumlulukları onlara izah etmek ve çocuklarına nasıl yaklaşacakları konusunda onları bilgilendirmek adına düzenledikleri “Veli Eğitim Seminerleri”dir. Bu seminer, ailenin sorumluluklarının bilincine varması ve daha rahat şekilde uygulanmaya koyulması amacıyla gerçekleştirilir. Aileler, çocuklarının içinde bulunduğu psikolojiyi daha iyi anlar ve çocuklarıyla daha iyi empati kurma becerileri kazanırlar. Bu sayede Odtülüler Eryaman Kurs, öğrencilerin ihtiyacı olan aile desteğinin, en uygun şekilde çocuklara sunulmasını sağlar.

Ayrıca Odtülüler Eryaman Kurs, öğrencilerin sınav sürecinde velilerden beklentilerini de onlarla paylaşır. Bu beklentiler arasında sınav stresinden uzak, huzurlu bir ev ortamı sağlanması, ev içerisinde öğrenci için bir çalışma ortamı oluşturulması veya ailecek düzenlenen kitap okuma saatleri gibi hususlar yer alır. Bunlar da öğrencinin sınavda daha başarılı olmasını sağlayacak diğer hususlardır.

Odtülüler Eryaman Kurs, ders başarısının yanı sıra, zorlu sınav sürecinde aile ilişkilerinin de sınavdaki başarıyı etkilediğinin farkında olan ve hem öğrencilerine hem de velilerine bu konuda da yardımcı olmayı amaçlayan köklü bir kurumdur.

Call Now Button0530 978 18 04