0312 280 18 04

0505 065 65 98

Soru Sor

Sorun hemen cevaplayalım​

Fiyat Al

Detayları mı merak ediyorsunuz ?

Sizi Arayalım

Müsait mi değilsiniz? Biz arayalım.

Eryaman Odtülüler Dershanesi

Odtülüler Eryaman, öğrencinin başarı grafiğini yalnızca sayısal verilerle ölçmekle sınırlamaz, aynı zamanda öğrenciyi psikolojik olarak teşvik ederek manevi değişimine katkı sağlamayı da hedefler. Özellikle iyi moral desteği oluşturma konusunda hedefe ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu bilen Odtülüler Eryaman, en mühim noktanın göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen bir kurumdur: öğrenciyle öğrencinin anlayabileceği, kavrayabileceği ve özümseyebileceği dilden konuşabilmek.C

Bu bağlamda bir eğitim sürecinin içeriğini müfredat konularıyla sınırlı bırakmak veyahut öğrencinin başarılı olabilmesini yalnızca akademik değerlerle ölçmek Odtülüler Eryaman’ın misyonunun yalnızca bir kısmını oluşturur fakat başarı ölçütünü yalnızca sınav sonuçlarıyla değerlendirmek ya da sayısal verilerle sınırlamak, eğitim kalitesini yenilikçi fikirlerle desteklemeye olanak vermediği gibi geleneksel eğitim modelinden ileriye gitmenin önünde engel oluşturur. Çünkü bunların yanı sıra öğrenci, kendini iyi ve doğru ifade edebilme, çevresiyle iyi iletişim ve ilişkiler kurabilme, yaşadığı topluma faydalı birey olma, bilimi referans alarak gelişmeyi sürdürme ve başarı durumunu iyi analiz ederek eksik yönlerinin farkına varabilme gibi kazanımları da elde etmeden tam anlamıyla başarıdan söz edilemez. Odtülüler Eryaman’ın hem çağa hem de ülkemiz eğitim sistemine uygun olarak benimsediği anlayış tam olarak budur.

Eryaman Odtülüler Dershanesi / Etüt Merkezi

ERYAMAN BUTİK DERSHANE

Butik Dershane Öğrencinin hem küçük gruplarda çalışmasını Hem de Veriminin artmasına olanak…

TARİH COĞRAFYA DERSLERİ

Çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla göze ritim kazandırmaya, göz algılama kapasitesini…

HAFIZA PROGRAMIMIZ

Hafıza programımız ile bireylerin beyni etkin kullanma taktiklerini ve beyni etkin kullanma…

MESLEKİ TERCİH

Öğrencilerin önündeki en büyük problemlerden birisi de kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda…

SINAV KAYGISI

Sınav öncesi kaygılanma ve motive olamama durumu öğrencinin hata yapmasına neden olmaktadır.

VERİMLİ DERS TEKNİKLERİ

Eğitsel rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi…

DİKSİYONUN ÖNEMİ

Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve coşku duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal zeka, kendi duygularımızı anlamak ve pozitif olarak bu duyguları yorumlak..

İLETİŞİM ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Kaynak ve alıcı arasında iletişim kurulabilmesi için kaynağın göndereceği mesajın,alıcı…

TEST YÖNTEMLERİ

Bütün dikkatinizi çözmekte olduğunuz soruya nasıl verebilirsiniz?.

ZEKA

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek..

BEDEN DİLİ

Nitelikli güzel bir konuşma ile başarılı bir konuşmacı olamayabilirsiniz; aslında iyi bir konuşmacı olmak..

Günümüz eğitim sisteminde dershanelerin okullarda verilen temel eğitime katkısı inkâr edilemez bir gerçektir fakat günden güne gelişen dünyada her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da tek tip sistemin veya modelin benimsenmesi çağın gerisinde kalmaya sebep olmaya başladı. Okullarda verilen eğitim temel yapı taşı olmasına karşın eğitimin okul dışında belli başlı eğitim merkezleri, dershaneler ve kurslarla desteklenmesine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bu gerçeğin iyi örneklerinden biri olan Odtülüler Eryaman, çağın gerektirdiği eğitim anlayışına sahip kurumlardan bir tanesidir.

Odtülüler Eryaman Kurs, prensipleri doğrultusunda hem öğrencilerini hem de öğrencilerinin velilerini eğitmeyi amaçlıyor. Bu stresli süreçte aileye düşen görevler konusunda onları bilgilendirmeyi ve uygulamaya koymaları yolunda her daim onlara yardımcı olmayı görev edinmiştir. Ailelerin, çocuklarıyla alakalı tüm bilgileri öğrenmeleri gerektiğini düşünen Odtülüler Eryaman Kurs, velileri için bir takip sistemi hizmeti sunar. Kurs merkezindeki disiplini evlerinde de devam ettirebilmelerini amaçlayarak velilerine, öğrencinin eksikleri ve başarıları, ders çalışma şekli, ödev takibi ve konu analizleri gibi konularda bilgilendirme yapar. Böylece velilerin zihnindeki dershane başarısıyla alakalı soruları doğrudan cevaplamış olurlar.

Artık öğrencilerin neredeyse hepsi hem sınavlara hazırlık yıllarında hem de okul derslerinde yardımcı olması adına bir dershaneden yardım alıyorlar. Dershanelerin hem okul başarısına hem de lise ve üniversiteye giriş sınavları gibi önemli sınavlardaki başarılara olan katkısı yadsınamaz derecededir. Öğrencilerin başarıları, dershanelerle desteklenmeye başlayınca yeni birçok dershane de faaliyete geçti. Bu da hem öğrencilerin hem de velilerin hangi kuruma güveneceği konusunda bazı karışıklıklar meydana çıkardı. Bu sebeple kayıt yaptırılacak dershanenin iyi araştırılması ve Odtülüler Dershanesi Eryaman gibi deneyimli bir dershanenin seçilmesi tavsiye edilir.

Özellikle son dönemlerde öğrenciler, okul derslerindeki başarılarına katkı sağlaması adına kurs ve dershaneleri tercih etmeye başladı. Hem lise ve üniversiteye geçiş sınavları için hem de okul derslerine takviye dersler almak için dershanelere başvuruluyor. Öğrencilerin bu talepleri doğrultusunda birçok yeni kurum dershaneler listesine adlarını ekliyor. Fakat özellikle eğitim gibi hassas bir konuda profesyonel ve deneyimli bir kurum tercihi yapılmalıdır. Bu noktada Odtülüler Eryaman Dershaneler Grubu, tüm bunları sunabilecek bir kurum olarak ön plana çıkıyor.

İyi bir üniversiteye açılan kapı artık iyi bir AYT VE TYT sınavından geçiyor. Ülkemizde üniversiteye giriş sınavı sık sık değiştiriliyor. Bu değişikliklerle bazen sadece sınavın adı değişirken bazen de tüm sınav sistemi kökten değişiklik gösteriyor. Sınava hazırlanacak öğrenciler ve veliler bu değişimleri takip etmekte zorluk yaşayabilir. Bu noktada Odtülüler AYT – TYT Kursu, onlar için doğru bir kurum olacaktır.
Call Now Button0530 978 18 04